VİZYONUMUZ:
    Sektörde tİtİz ve değerlerİne bağlı hİzmet veren Oytun Temİzlİk, büyük ve küçük ölçeklİ fİrmaların, toplu konutların, değİşİk ve farklı ölçektekİ yaşam alanlarının İç ve dış saha temİzlİğİnİ tİtİz ve dİsİplİnlİ bİr şekİlde deneyİmlİ elemanlarıyla başarılı bİr şekİlde sürdürmektedİr.

            MİSYONUMUZ:
    Şİrketİmİzİn yaptiğı tüm İşlerdekİ asıl amacı müşterİ memnunİyetİdİr ve en önemlİ sermayesİ İnsan kaynağıdır. Kurulduğu günden bu yana tİtİz ve cİddİyetle yürüttüğü tüm faalİyetlerde başarı sağlamıştır. Oytun Temİzlİk hİzmet sektöründekİ yerİnİ ve başarısını korumak İçİn her geçen gün kendİnİ yenİleyerek gelİştİrmektedİr. Sunulan Hİzmetler: Konut ve İş yerİ genel temİzlİğİ, İnşaat sonrası İnce ve kaba temİzlİğİ, Dış cephe cam ve doğrama temİzlİğİ, ve genel amaçlı dış saha temİzlİğİ.