Çevre Politikamız

- Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek.

- Kaynakları etkin ve akıcı bir şekilde kullanmak.

- Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak.

- Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek.

- Sürekli gelişmeyi sağlamak.

- Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek.


         ÇEVRE POLİTİKAMIZDIR...